Infostud i društvena odgovornost

Infostud i društvena odgovornost

Od samog nastanka Infostuda, trudili smo se da u poslu budemo što bolji i da imamo srećan i ostvaren tim, a da pritom pomognemo i ljudima oko sebe, kada i koliko možemo. Ovo je filozofija koju smo prvo živeli kao nepisano pravilo, a vremenom smo je formulisali kroz Infostudove vrednosti i kroz principe društvene odgovornosti, koje ovde predstavljamo.

Kako to ne bi postalo mrtvo slovo na papiru, trudimo se da sledeće stvari podržavamo prvenstveno kroz naše sopstveno poslovanje, a zatim, prema mogućnostima, i kroz relevantne projekte, male donacije ili podršku druge vrste:Podržavamo

Razvoj savremenih informacionih tehnologija u Srbiji

kroz:

-          Podršku razvoju ICT preduzetništva u Srbiji

-          Promociju korišćenja ICT rešenja za potrebe privrede i stanovništva

Ekonomski razvoj i napredak Srbije

kroz:

-          Stavljanje akcenta na razvoj ICT preduzetništva u Subotici i Vojvodini, a prema mogućnostima i u drugim lokalnim sredinama,  

            a sa ciljem podrške decentralizaciji ekonomske moći zemlje

-          Podršku korišćenju domaćih proizvoda i usluga, kada su oni po odnosu kvaliteta i cene približno isti ili bolji u odnosu

            na strane proizvode i usluge

Unapređenje kvaliteta obrazovanja

kroz:

-          Podršku uspostavljanju funkcionalne veze sistema formalnog i neformalnog obrazovanja i potreba privrede, te sticanju praktičnog znanja

-          Podršku inovativnim i kreativnim pristupima obrazovanju

-          Podršku mladim ljudima za sticanje znanja ili poslovnog iskustva u inostranstvu i zatim prenošenje stečenog znanja u Srbiju

Očuvanje kulturnog identiteta Srbije

kroz:

-          Podršku očuvanju ćirilice i ravnomernom korišćenju oba zvanična pisma Srbije

-          Podršku očuvanju srpskog jezika i izbegavanju korišćenja stranih termina kada postoje odgovarajuće domaće reči

-          Podršku kreiranju i razvoju pozitivnog imidža Srbije 

Facebook Twitter Youtube Wikipedia Flickr
Member of IAB serbia Savet onlajn izdavača Srbije