Сарадња ХР и ПР сектора Татјана Видаковић, ПР Послови инфостуд

Иако се у свом раду ПР обраћа и делује на различите циљне јавности, један од аспеката који завређује посебну пажњу су запослени у компанији. Снага и корпоративна култура једне организације се најбоље виде на основу става запослених према компанији, њеној мисији, стратегији, руководству, и својим колегама, а и на основу поверења у себе, свој производ или услугу, као и организацију којој припадају. ПР сектор и ХР сектор Инфостуда се константно труде да кроз различите активности раде на неговању добре комункације међу запосленима, јачем повезивању тима и повећању задовољства запослених на радном месту....

Инфостуд: Како ми решавамо проблеме Бранислава Гајић Станојевић, Директор

Све у свему, ови нови изазови раста захтевали су и од менаџмента и од ХР-а и од свих запослених - да постану свесни промена у динамици међуљудских односа те да стекну и нове навике решавања проблема, почевши увек од спремности за искрену комуникацију на свим нивоима. И као један од алата за скретање пажње на ову тему направили смо инфографик који сугерише правилне и погрешне кораке на путу до решавања проблема и који је сада део ентеријера у нашим канцеларијама....

Интервју са директорком - Бранислава Гајић Станојевић

Инфостуд тражи људе различитих профила, већ у зависности од тога ком сектору је у одређеном периоду потребно „појачање" у виду нових људи. То могу бити продавци, запослени у администрацији, особе за рад на пројектима, у маркетингу, односима са јавношћу, ИТ-у... На нашу радост, флуктуација људи у фирми је врло ниска тако да људе најчешће запошљавамо због ширења обима посла, а ређе због замене запослених који одлазе из фирме....

Како развити културу здравља у вашој компанији Милица Обрић, Људски ресурси

Креирајући здраво окружење на послу можете значајно утицати на здравље ваших запослених, посебно имајући у виду чињеницу да запослени у просеку пола живота проведу на послу. Развијање радног окружења које подстиче здрав начин живота, не мора нужно подразумевати губљење много ресурса. Шта више на дуже стазе оно може да сачува новац компанији кроз смањење одсуствовања запослених и повећану продуктивност. Осим тога здрави запослени ће имати много позитивнији поглед на живот, што се онда пресликава и на посао....

1 2 3