O nama

Prijemni.infostud.com je sajt posvećen upisu na fakultete i visoke škole.

Prijemni.infostud.com pruža informacije o visokom obrazovanju, pomaže mladima da odaberu akademsko usmerenje i da se pripreme za upis i studije na fakultetima i visokim školama.

Čemu težimo

Prijemni.infostud.com želi da utiče na povećanje broja visoko obrazovanih ljudi u Srbiji, kroz razvijanje svesti o značaju visokog obrazovanja i uticaj na podizanje njegovog kvaliteta.

Mlade ljude koji razmišljaju o upisu studija, prijemni.infostud.com želi da podrži u nameri da nastave obrazovanje, da ih podstakne da naprave pravi izbor studija za sebe i razviju aktivan pristup svom profesionalnom razvoju.

Prijemni.infostud.com fakultetima i visokim školama želi da omogući efikasniji i jednostavniji način dolaska do budućih studenata, želi da podstakne ove institucije da razvijaju svoje kvalitete i da prikažu značaj obrazovanja i mogućnosti koje dobijaju njihovi studenti.

Naše nagrade

Preuzmite logo sajta Prijemni.infostud.com

 

Preuzmite slike

 

Preuzmite TV pokrivalice

NajStudent.com je sajt koji pruža informacije o stipendijama, praksama, postdiplomskim studijama, studentskim putovanjima i vannastavnim aktivnostima, i namenjen je studentima koji žele da putuju, usavršavaju se i napreduju. NajStudent.com pruža prilike studentima koji žele da dodatno razvijaju sopstvene potencijale i proaktivno pristupaju svojoj karijeri.

Čemu težimo

NajStudent.com želi da kod studenata podstakne proaktivan pristup studiranju kroz dodatno sticanje znanja kako bi se bolje pripremili za izlazak na tržište rada.

Takođe, NajStudent.com teži da razvije samoinicijativu studenata i pomogne im u ostvarivanju svojih ambicija kroz širenje vidika i sticanje iskustava na lokalnom i internacionalnom nivou, predstavljajući učenje kao zabavan, aktivan i dinamičan proces.

Preuzmite logo sajta www.NajStudent.com

 

Preuzmite TV pokrivalice