Novosti i saopštenja - Za prijemne se uči od drugog polugodišta

uci Dobra i kvalitetna priprema za prijemne ispite je jedna od glavnih tema među učenicima završnih razreda srednjih škola koji planiraju da nastave svoje školovanje.

Anketa “Kada treba početi sa pripremama za prijemni?” sprovedena tokom meseca januara i februara na sajtu Prijemni.infostud.com na uzorku od 2400 ispitanika pokazuje da će početkom drugog polugodišta većina maturanata, tačnije 60% anketiranih prionuti na aktivno učenje i pripremu za upis na studije. Jedna četvrtina ispitanih maturanata je navela da sa pripremama prijemnog ispita treba početi već u prvom polugodištu.

Lepše dane i početak proleća za učenje je planirao svaki deseti ispitanik, koji je naveo da su mart i april idealno vreme za pripremu. Oko od 4% anketiranih smatra da im je za učenje dovoljno mesec dana pred sam ispit, dok je svega 3% onih koji su toliko sigurni u svoje znaje da ne planiraju posebnu pripremu za prijemne ispite.

Maturanti po ovom pitanju imaju slične stavove iz godine u godinu, pa ne čudi što su i većina fakulteta i visokih škola, kao i specijalizovanih agencija za pripremu za početak organizovane nastave odredili februar i mart mesec. Iako su još uvek mnogi od njih u procesu formiranja ponuda, informacije o aktuelnim pripremama maturanti mogu da prate na stranici http://prijemni.infostud.com/pripreme-za-prijemni/.  Što se cena organizovanih priprema tiče prošle godine je za nastavu na Ekonomskom fakultetu bilo potrebno izdvojiti 6000 dinara, dok je znatno više novca – oko 58000 dinara bilo potrebno za organizovane pripreme na Stomatološkom fakultetu.

Preuzmite slike

Preuzmite saopštenje u

 
Preuzmite logo, pokrivalice i fotografije za ovaj sajt