Preuzmite rečnik internet pojmova
Broj hitova

Broj hitova je broj pojedinačnih zahteva serveru od strane posetioca – dosta je veci od broja otvorenih stranica jer jedna stranica na Internetu može imati više elemenata – slike, tabele i sl. – i za otvaranje svakog od tih elemenata potreban je jedan hit, klik, odnosno, zahtev posetioca serveru.
Broj jedinstvenih posetilaca

Broj jedinstvenih posetilaca prestavlja broj ljudi koji su bar jednom posetili neki sajt u određenom vremenskom periodu. Za razliku od broja poseta, broj jedinstvenih posetilaca će dve posete od strane iste osobe beležiti kao jednog posetioca, jer je te posete napravila ista osoba.
Broj otvorenih stranica

Ovaj broj predstavlja ukupan broj otvorenih stranica na sajtu u određenom periodu – tokom jedne posete, posetilac najcešće otvori više stranica i stoga je ovaj broj znacajno veći od broja poseta.
Broj poseta

Broj poseta označava koliko je puta posećen određeni sajt. Ukoliko ista osoba poseti isti sajt dva puta u toku dana to će biti zabeleženo kao dve posete. Smatra se da su u pitanju dve različite posete ukoliko je između njih protekao određeni vremenski period neaktivnosti posetioca na tom sajtu od, najcešće, pola sata.
Povratak na vrh
Google rang

Google rang je broj koji Gugl dodeljuje svakoj Internet stranici i koji svedoči o njenom značaju na Internetu i relevantnosti koji joj google.com, kao najveći svetski pretraživač, daje u svojim pretragama Interneta. Na rangiranje jedne stranice utiče veći broj faktora, uključujući i to koliko drugih Internet stranica vodi ka njoj, kao i njihova važnost. Takođe, posmatra se i to na koje stranice ljudi odlaze posle pretrage na Guglovom pretraživaču, kao i drugi parametri. Što je sajt više rangiran, on sve teže dolazi do još viših ocena, o čemu svedoči i to što na svetu ima svega 17 sajtova čije stranice imaju maksimalnu ocenu deset.

Rang svakog sajta prema Alexi i Google rank možete viditi ako instalirate tu aplikaciju za vaš browser.
Rang lista Alexa.com

Ova rang lista daje procenu posećenosti određenog sajta na svetskom nivou. Sevis aleksa.com meri procenat korisnika Interneta koji poseti taj sajt tokom jednog dana. Aleksa je servis od velike koristi jer omogućava poređenje posećenosti različitih sajtova, kako u jednoj zemlji, tako i u više njih. I, što je dodatna prednost, Alexa omogućava da se prate trendovi broja posetilaca na određenom sajtu, rast ili opadanja poseta... Ipak, prilikom analize ovih podataka treba uzeti u obzir i činjenice iz kojih sve zemalja ili kom njegovom poddomenu dolazi poseta sajtu, jer to može uticati na rangiranost sajta u svakoj zemlji posebno (npr, jedan sajt koji se koristi u više zemalja pod različitim domenima .rs, .ba, .me, .hr, ... Alexa.com može prepoznati kao jedan i rangirati ga na osnovu ukupnog broja poseta. To bitno utiče na analizu njegove rangiranosti po svakoj zemlji posebno).

Takođe, kakateristika ove liste posećenosti je što se ona pravi na osnovu ponašanja ljudi koji imaju instaliran neki od dodataka koji podatke o kretanju te osobe po Internetu šalju Aleksi. Iako je broj ljudi koji imaju neki od takvih dodataka veliki, tačnost liste zavisi od kvaliteta uzorka. Zato je nepouzdanije porediti sajtove iz dve razlicite zemlje jer se kvalitet uzorka može dosta razlikovati između te dve zemlje. Takođe, ukoliko sajtove posećuju sasvim različite ciljne grupe (npr, sajt društvene zajednice i neki poslovni sajt), sasvim je moguće da se odnos relativne posećenosti koji Aleksa daje i stvarni odnos broja posetilaca značajno razlikuju (na primer, ljudi koji posećuju poslovni sajt imaju veću tendenciju da imaju Aleksa dodatke nego ljudi koji posećuju društvene zajednice, te će poslovni sajt imati neopravdano bolji Aleksa rank u odnosu na sajt društvene zajednice).

Takođe, uzima se u obzir i broj otvorenih stranica na tom sajtu jer Aleksa smatra da je sajt koji ima manje poseta, ali mnogo otvorenih stranica po posetiocu relevantniji od sajta koji ima više posetilaca, ali manje otvorenih stranica.
Povratak na vrh