Инфостуд и друштвена одговорност

Инфостуд и друштвена одговорност

Од самог настанка Инфостуда, трудили смо се да у послу будемо што бољи и да имамо срећан и остварен тим, а да притом помогнемо и људима око себе, када и колико можемо. Ово је филозофија коју смо прво живели као неписано правило, а временом смо је формулисали кроз Инфостудове вредности и кроз принципе друштвене одговорности, које овде представљамо.

Како то не би постало мртво слово на папиру, трудимо се да следеће ствари подржавамо првенствено кроз наше сопствено пословање, а затим, према могућностима, и кроз релевантне пројекте, мале донације или подршку друге врсте:Подржавамо

Развој савремених информационих технологија у Србији

кроз:

-          Подршку развоју ИЦТ предузетништва у Србији

-          Промоцију коришћења ИЦТ решења за потребе привреде и становништва

Економски развој и напредак Србије

кроз:

-          Стављање акцента на развој ИЦТ предузетништва у Суботици и Војводини, а према могућностима и у другим локалним срединама,  

            а са циљем подршке децентрализацији економске моћи земље

-          Подршку коришћењу домаћих производа и услуга, када су они по односу квалитета и цене приближно исти или бољи у односу

            на стране производе и услуге

Унапређење квалитета образовања

кроз:

-          Подршку успостављању функционалне везе система формалног и неформалног образовања и потреба привреде, те стицању практичног знања

-          Подршку иновативним и креативним приступима образовању

-          Подршку младим људима за стицање знања или пословног искуства у иностранству и затим преношење стеченог знања у Србију

Очување културног идентитета Србије

кроз:

-          Подршку очувању ћирилице и равномерном коришћењу оба званична писма Србије

-          Подршку очувању српског језика и избегавању коришћења страних термина када постоје одговарајуће домаће речи

-          Подршку креирању и развоју позитивног имиџа Србије 

Facebook Twitter Youtube Wikipedia Flickr
Member of IAB serbia Savet onlajn izdavača Srbije